Voor opdrachtgevers

DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN VOOR ZZP-ER'S EN KLEIN MKB

Het “The White Label” keurmerk is sterk voor duurzame ondernemers en opdrachtgevers!

Als u een opdracht geeft aan iemand met het “The White Label” keurmerk, dan weet u dat u een bewuste en juiste keuze maakt voor een duurzame leverancier.

Voor opdrachtgevers

Hoe weet u dat de ZZP-er of het klein MKB bedrijf dat u inhuurt hetzelfde denkt als u wanneer het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Eisen en Certificatienorm voor het “The White Label” keurmerk voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor duurzaam en maatschappelijk verantwoordelijk te ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI).

Stichting “The White Label” is een non-profit stichting met een betrouwbaar keurmerk. Ondernemers die het certificaat behaald hebben kunnen met trots zeggen dat ze aangetoond hebben dat ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden en hier in hun dagelijkse werkzaamheden ook naar handelen.

Een ondernemer met het “The White label” certificaat onderneemt met respect voor People, Planet & Profit.

Wanneer u een opdracht geeft aan iemand met het “The White Label” keurmerk, dan weet u dat u een bewuste en juiste keuze maakt. Dit draagt ook een steentje bij aan uw eigen manier van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waarborgen kwailteit

De houder van een collectief merk moet een grondig kwaliteitswaarborg kunnen garanderen.
Stichting “The White Label” bewaakt de kwaliteit middels toetsing van de certificatienorm, analyseren en de resultaten gebruiken om daar waar nodig, verbeteringen door te voeren in de kwaliteitseisen en normen.

Een ondernemer met het “The White Label” keurmerk heeft met succes de certificering doorlopen, maar dit is slechts het begin.

Wij blijven wij in contact met de aangesloten ondernemers om te zorgen dat het “The White Label” keurmerk in goede handen blijft.
De medewerkers, veelal vrijwilligers van de stichting, zijn gedreven en hebben passie voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Doordat medewerkers hun kennis en vaardigheden bijhouden en op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving, kunnen ze ervoor zorgen dat de certificeringsnorm altijd actueel is.

We hebben een standaard ontwikkelt om certificering van de deelnemende ondernemers te beoordelen. Steeksproefsgewijs kunnen we ook in gesprek gaan met de opdrachtgever van de gecertificeerde ondernemer.
Daarnaast is er op onze website een meldpunt om misbruik van het keurmerk te melden.

Wij feliciteren de volgende bedrijven met het onlangs behalen van het “The White label” certificaat.

TNMF – Gouda

Blue Current – Utrecht

Verkerk Service – Woerden

ADB Design – Amsterdam

Alembo – Alkmaar

Dutch VS – Waalwijk

Van Arnhem totaalbouw – Breda

KC Radio -Alphen aan den Rijn

Miltranet – Veenendaal

MISSIE & VISIE

MISSIE

Een betere wereld, een duurzamere samenleving door kleine ondernemers te verenigen en hun positieve bijdrage te erkennen.

VISIE

Respect voor People, planet & profit.
De uitdrukking, ‘een betere wereld, begint bij jezelf’, kennen we allemaal wel. Er zijn heel veel zelfstandigen die met dit gedachtengoed ook ondernemen. Op een eerlijke, open en betrokken manier. Hier mag best veel meer waardering voor zijn. Als éénling heb je misschien niet het gevoel dat jouw manier van werken daadwerkelijk bijdraagt, maar door het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen keurmerk willen we daar verandering in brengen. Ondernemers met dezelfde mentaliteit samenbrengen en het goede voorbeeld geven aan de rest van de wereld.
De stichting “The White Label” is dan ook opgericht vanuit de passie voor ondernemers die duurzaam en maatschappelijk ondernemen.